Trollfjorden - Lofoten

Norway
trollfjorden_004 En havsörnskryssning med Øykongen från Svolvær till Trollfjorden. En av de många gråtrutar som följde efter båten.
En havsörnskryssning med Øykongen från Svolvær till Trollfjorden. En av de många gråtrutar som följde efter båten.
trollfjorden_034 Gråtrut på nära håll.
Gråtrut på nära håll.
trollfjorden_036 Ungfågel
Ungfågel
trollfjorden_021 Gråtrut som följde båten.
Gråtrut som följde båten.
trollfjorden_025 Havstrut kom också på besök till båten för att få sill.
Havstrut kom också på besök till båten för att få sill.
trollfjorden_001 Ett litet vattenfall inne i Trollfjorden.
Ett litet vattenfall inne i Trollfjorden.
trollfjorden_006 Där trollfjorden mynade ut i en större fjord mötte vi två havsörnar.
Där trollfjorden mynade ut i en större fjord mötte vi två havsörnar.
trollfjorden_007 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_012 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_008 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_009 Havsörn - Trollfjorden.
Havsörn - Trollfjorden.
trollfjorden_013 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_027 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_011 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_014
trollfjorden_005 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_019 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_020 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_032 Havsörn
Havsörn
trollfjorden_029 Havsörn
Havsörn