Torsångs Kyrka

Sweden
torsangskyrka_014 Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
torsangskyrka_0011 Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
torsangskyrka_024 Målning i dörrvalvet.
Målning i dörrvalvet.
torsangskyrka_006 Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
torsangskyrka_0013 Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
torsangskyrka_008 Torsångs kyrka Dalarna, Jesus på korset.
Torsångs kyrka Dalarna, Jesus på korset.
torsangskyrka_009 Torsångs kyrka Dalarna.
Torsångs kyrka Dalarna.
torsangskyrka_002 Torsångs kyrka Dalarna, en av mansfigurerna i gubbvalvet i kyrkan.
Torsångs kyrka Dalarna, en av mansfigurerna i gubbvalvet i kyrkan.
torsangskyrka_0014 Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
Torsångs kyrka, Dalarna älsta kyrka från 1300-talet.
torsangskyrka_015 Torsångs kyrka är byggd av gråsten och tegel.
Torsångs kyrka är byggd av gråsten och tegel.
torsangskyrka_023 Kyrkklocka från 1825
Kyrkklocka från 1825
torsangskyrka_003 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
torsangskyrka_022 Kyrkobibeln från 1917.
Kyrkobibeln från 1917.
torsangskyrka_021 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
torsangskyrka_004 Torsångs kyrka Dalarna, Evangelisten Markus snidad skulptur på predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, Evangelisten Markus snidad skulptur på predikstolen från 1624.
torsangskyrka_010 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
torsangskyrka_018 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
torsangskyrka_020 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen från 1624.
torsangskyrka_025 Torsångs kyrka Dalarna, snidan figur i predikstolen från 1624.
Torsångs kyrka Dalarna, snidan figur i predikstolen från 1624.
torsangskyrka_019 Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen.
Torsångs kyrka Dalarna, detalj av predikstolen.