Älvkarleby

Sweden
alvkarleby_001 Turisthotellet i Älvkarleby byggt 1898.
Turisthotellet i Älvkarleby byggt 1898.
alvkarleby_004 Turisthotellet i Älvkarleby byggt 1898.
Turisthotellet i Älvkarleby byggt 1898.
alvkarleby_009 Gammal vägskylt utanför Älvkarlebys turist hotell.
Gammal vägskylt utanför Älvkarlebys turist hotell.
alvkarleby_005 Vattenkraftverket vid Dalälven.
Vattenkraftverket vid Dalälven.
alvkarleby_006 Carl XIII:s bro över Dalälven.
Carl XIII:s bro över Dalälven.
alvkarleby_007 Minnessten över Carl XIII:s bro över Dalälven.
Minnessten över Carl XIII:s bro över Dalälven.
alvkarleby_008 Kungligt märke
Kungligt märke
alvkarleby_002 Officersmässen från 1880-talet på laxön, Älvkarleby.
Officersmässen från 1880-talet på laxön, Älvkarleby.
alvkarleby_016 Minnessten över Broder Abraham Leijonhufvud, en av många resta stenar på Laxön.
Minnessten över Broder Abraham Leijonhufvud, en av många resta stenar på Laxön.
alvkarleby_017 En annan minnessten på Laxön, Svea ingenjörregemente hade lägerplats på ön vid 1800-talets slut.
En annan minnessten på Laxön, Svea ingenjörregemente hade lägerplats på ön vid 1800-talets slut.
alvkarleby_014 Brostugan vid Carl XIII:S bro.
Brostugan vid Carl XIII:S bro.
alvkarleby_011 Dalälven
Dalälven
alvkarleby_012 Flugfiske i Dalälven
Flugfiske i Dalälven
alvkarleby_013 Hundbar på Laxön
Hundbar på Laxön
alvkarleby_015 Exakt 317 m till Café Furriren på Laxön.
Exakt 317 m till Café Furriren på Laxön.