Bale Mountains National Park

Ethiopia
bale_005 Wasema River
Wasema River
bale_048 Vattenfall i Bale Mountains National Park.
Vattenfall i Bale Mountains National Park.
bale_055 Bäck i Bale Mountains National Park.
Bäck i Bale Mountains National Park.
bale_019 Bäck i Bale Mountains National Park.
Bäck i Bale Mountains National Park.
bale_004 Tistelblomma
Tistelblomma
bale_006 Bohor reedbuck
Bohor reedbuck
bale_009 Bohor reedbuck
Bohor reedbuck
bale_007 Bohor reedbuck
Bohor reedbuck
bale_008 Bohor reedbucks
Bohor reedbucks
bale_018 Bohor reedbuck
Bohor reedbuck
bale_023 Grey Duiker
Grey Duiker
bale_025 Mountain Nyala
Mountain Nyala
bale_011 Mountain Nyala
Mountain Nyala
bale_003 menelik bushbuck
menelik bushbuck
bale_046 Warthog / Vårdssvin
Warthog / Vårdssvin
bale_047 Warthog / Vårdssvin
Warthog / Vårdssvin
bale_027 Warthog / Vårdssvin
Warthog / Vårdssvin
bale_026 Råtta
Råtta
bale_014 Mountain Nyala
Mountain Nyala
bale_016 Mountain Nyala
Mountain Nyala