Falun

Sweden
Starta bildspel
falun_001 Spruthuset vid Faluån en augusti kväll
Spruthuset vid Faluån en augusti kväll
falun_038 Rådhuset vid Stora Torget
Rådhuset vid Stora Torget
falun_034 Allmäna läroverket och läroverksparken
Allmäna läroverket och läroverksparken
falun_035 Faluns kopia av Per Hasselbergs "Snöklockan" i Kronbergs minne.
Faluns kopia av Per Hasselbergs "Snöklockan" i Kronbergs minne.
falun_039 Hammars Café
Hammars Café
falun_037 Hammars Café med Kristine kyrkan i bakgrunden.
Hammars Café med Kristine kyrkan i bakgrunden.
falun_040 En lönn i höstskrud längs Faluån.
En lönn i höstskrud längs Faluån.
falun_003 En rostig krans i det varma kvällsjuset på ett Falu rött plank.
En rostig krans i det varma kvällsjuset på ett Falu rött plank.
falun_002 Vass Britas gård
Vass Britas gård
falun_004 Dalpilar
Dalpilar